Xuất hiện đạo lạ ở Hải Phòng | VTC1

Xuất hiện đạo lạ ở Hải Phòng | VTC1
Loading...

Xuất hiện đạo lạ ở Hải Phòng | VTC1 - Thời lượng: 00:02:10

VTC1 | Các cơ quan chức năng ở Hải Phòng liên tục nhận được đơn thư cầu cứu của người dân về hoạt động phi pháp của tổ chức có tên gọi "Hội Thánh Đức Chúa Trời"
__

Xuất hiện đạo lạ ở Hải Phòng | VTC1

Xuất hiện đạo lạ ở Hải Phòng | VTC1