Xử phúc thẩm đại án kinh tế ở Agribank | VTC

Xử phúc thẩm đại án kinh tế ở Agribank | VTC
Loading...

Xử phúc thẩm đại án kinh tế ở Agribank | VTC - Thời lượng: 00:01:11

VTC | Tòa án cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm vụ đại án tham nhũng nghìn tỷ tại ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.

Xử phúc thẩm đại án kinh tế ở Agribank | VTC

Xử phúc thẩm đại án kinh tế ở Agribank | VTC