Vụ mất 26 tỷ: Nhập nhằng giữa khách hàng và VPBank | VTC

Vụ mất 26 tỷ: Nhập nhằng giữa khách hàng và VPBank  | VTC
Loading...

Vụ mất 26 tỷ: Nhập nhằng giữa khách hàng và VPBank | VTC - Thời lượng: 00:02:31

VTC | Liên quan đến vụ mất 26 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng VPBank, trong khi khách hàng nói không nhận được tin nhắn thông tin tài khoản thì ngân hàng VPBank bảo có gửi xác nhận.

* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
* Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc

Vụ mất 26 tỷ: Nhập nhằng giữa khách hàng và VPBank  | VTC

Vụ mất 26 tỷ: Nhập nhằng giữa khách hàng và VPBank | VTC