VTC14 | Thời tiết tổng hợp 19h 13/05/2018| Bắc Bộ dứt mưa, trời chuyển nắng mạnh

VTC14 | Thời tiết tổng hợp 19h 13/05/2018| Bắc Bộ dứt mưa, trời chuyển nắng mạnh
Loading...

VTC14 | Thời tiết tổng hợp 19h 13/05/2018| Bắc Bộ dứt mưa, trời chuyển nắng mạnh - Thời lượng: 00:05:20

VTC14 | Sang ngày mai, thứ hai đầu tuần, Bắc Bộ dứt mưa, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại đưa nóng tới, trời chuyển nắng mạnh, khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ tăng lên mức 30- 34 độ, một số điểm nhiệt còn lên tới 35-36 độ, nắng nóng bắt đầu xuất hiện

--------------------

VTC14 | Thời tiết tổng hợp 19h 13/05/2018| Bắc Bộ dứt mưa, trời chuyển nắng mạnh

VTC14 | Thời tiết tổng hợp 19h 13/05/2018| Bắc Bộ dứt mưa, trời chuyển nắng mạnh