VTC14 | Thời tiết nông vụ 13/05/2018| Bắc Bộ Ngày mai, trời nắng, nền nhiệt cũng có xu hướng tăng

VTC14 | Thời tiết nông vụ 13/05/2018| Bắc Bộ Ngày mai, trời nắng, nền nhiệt cũng có xu hướng tăng
Loading...

VTC14 | Thời tiết nông vụ 13/05/2018| Bắc Bộ Ngày mai, trời nắng, nền nhiệt cũng có xu hướng tăng - Thời lượng: 00:05:14

VTC14 | Nắng cũng trải dài suốt dọc các tỉnh thành miền Trung trong ngày mai, nhiệt độ tăng lên và dao động từ 33 đến 36 độ, nắng nóng cục bộ bắt đầu xuất hiện ở một vài nơi thuộc vùng núi.

--------------------

VTC14 | Thời tiết nông vụ 13/05/2018| Bắc Bộ Ngày mai, trời nắng, nền nhiệt cũng có xu hướng tăng

VTC14 | Thời tiết nông vụ 13/05/2018| Bắc Bộ Ngày mai, trời nắng, nền nhiệt cũng có xu hướng tăng