VTC14 | Thời tiết cuối ngày 21/11/2017 | Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lũ

VTC14 | Thời tiết cuối ngày 21/11/2017 | Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lũ
Loading...

VTC14 | Thời tiết cuối ngày 21/11/2017 | Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lũ - Thời lượng: 00:05:08

(VTC14) - Thời tiết cuối ngày 21/11/2017 | Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lũ
---
Hãy Like và Subscribe để nhận những thông tin mới nhất:
➡ Tin tức: https://goo.gl/r6bm9Y
➡ Youtube: https://goo.gl/k6TAsE
---
#VTC14 #Tinthờisự #Thờisựtrongngày #Tinnóng #Tinhot #Tinhàngngày #Tinonline #Đờisốngxãhội #Đờisốngdânsinh

VTC14 | Thời tiết cuối ngày 21/11/2017 | Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lũ

VTC14 | Thời tiết cuối ngày 21/11/2017 | Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lũ