VTC14 | Thời tiết cuối ngày 09/05/2018 | Đêm nay, sáng mai mưa giảm ở Bắc bộ

VTC14 | Thời tiết cuối ngày 09/05/2018 | Đêm nay, sáng mai mưa giảm ở Bắc bộ
Loading...

VTC14 | Thời tiết cuối ngày 09/05/2018 | Đêm nay, sáng mai mưa giảm ở Bắc bộ - Thời lượng: 00:05:13

VTC14 | Đến trưa chiều mai 10/5, trời có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất cũng giảm nhẹ từ 1 - 2 độ so với hôm nay, dao động trong khoảng từ 28 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.
--------------------

VTC14 | Thời tiết cuối ngày 09/05/2018 | Đêm nay, sáng mai mưa giảm ở Bắc bộ

VTC14 | Thời tiết cuối ngày 09/05/2018 | Đêm nay, sáng mai mưa giảm ở Bắc bộ