VTC14 | Thời tiết cuối ngày 08/05/2018 | Mưa lan rộng đêm nay và sáng mai ở miền Bắc

VTC14 | Thời tiết cuối ngày 08/05/2018 | Mưa lan rộng đêm nay và sáng mai ở miền Bắc
Loading...

VTC14 | Thời tiết cuối ngày 08/05/2018 | Mưa lan rộng đêm nay và sáng mai ở miền Bắc - Thời lượng: 00:05:21

VTC14 | Thời gian mưa tập trung nhiều vào chiều tối và đêm. Đáng lưu ý là trong cơn mưa vẫn có đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đặc biệt là dông sét, tố, lốc và gió giật mạnh, gây thiệt hại về người và tài sản, vì vậy khi có mưa dông, quý vị nên hết sức đề phòng.
--------------------

VTC14 | Thời tiết cuối ngày 08/05/2018 | Mưa lan rộng đêm nay và sáng mai ở miền Bắc

VTC14 | Thời tiết cuối ngày 08/05/2018 | Mưa lan rộng đêm nay và sáng mai ở miền Bắc