VTC14 | Thời tiết biển 01/05/2018 | Tàu thuyền nhỏ nên lưu ý khi ra Vịnh Bắc bộ

VTC14 | Thời tiết biển 01/05/2018 | Tàu thuyền nhỏ nên lưu ý khi ra Vịnh Bắc bộ
Loading...

VTC14 | Thời tiết biển 01/05/2018 | Tàu thuyền nhỏ nên lưu ý khi ra Vịnh Bắc bộ - Thời lượng: 00:05:16

VTC14 | Dự báo, trong đêm nay và ngày mai, gió phổ biến theo hướng nam và tiếp tục tăng cường độ lên mức cấp 4-5, sóng biển vì thế có lúc cao xấp xỉ 2 mét nên các tàu có trọng tải nhỏ tránh ra khơi để đảm bảo an toàn.
--------------------

VTC14 | Thời tiết biển 01/05/2018 | Tàu thuyền nhỏ nên lưu ý khi ra Vịnh Bắc bộ

VTC14 | Thời tiết biển 01/05/2018 | Tàu thuyền nhỏ nên lưu ý khi ra Vịnh Bắc bộ