VTC14 | Thời tiết 6h 16/12/2017 | Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm – rét hại từ hôm nay

VTC14 | Thời tiết 6h 16/12/2017 | Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm – rét hại  từ hôm nay
Loading...

VTC14 | Thời tiết 6h 16/12/2017 | Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm – rét hại từ hôm nay - Thời lượng: 00:05:03

(VTC14) - Thời tiết 6h 16/12/2017 | Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm – rét hại từ hôm nay
---
Hãy Like và Subscribe để nhận những thông tin mới nhất:
➡ Tin tức: https://goo.gl/r6bm9Y
➡ Youtube: https://goo.gl/k6TAsE
---
#VTC14 #Tinthờisự #Thờisựtrongngày #Tinnóng #Tinhot #Tinhàngngày #Tinonline #Đờisốngxãhội #Đờisốngdânsinh

VTC14 | Thời tiết 6h 16/12/2017 | Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm – rét hại  từ hôm nay

VTC14 | Thời tiết 6h 16/12/2017 | Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm – rét hại từ hôm nay