VTC14 | Thời tiết 6h 07/02/2018| rét đậm, rét hại vẫn diễn ra và bao trùm trên toàn miền Bắc

VTC14 | Thời tiết 6h 07/02/2018| rét đậm, rét hại vẫn diễn ra và bao trùm trên toàn miền Bắc
Loading...

VTC14 | Thời tiết 6h 07/02/2018| rét đậm, rét hại vẫn diễn ra và bao trùm trên toàn miền Bắc - Thời lượng: 00:05:17

(VTC14) - Tuy nhiên tốc độ suy yếu khá chậm nên sáng nay, rét đậm, rét hại vẫn diễn ra và bao trùm trên toàn miền. Lúc này, nhiệt độ các tỉnh sáng ở vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh trung du khoảng từ 10 - 12 độ, khu vực vùng núi từ 6 đến 9 độ và những nơi có địa hình núi cao vẫn có khả năng xảy ra băng giá.
---
Hãy Like và Subscribe để nhận những thông tin mới nhất:
➡ Tin tức: https://goo.gl/r6bm9Y
➡ Youtube: https://goo.gl/1WRiWh
---
#VTC14 #Tinthờisự #Thờisựtrongngày #Tinnóng #Tinhot #Tinhàngngày #Tinonline #Đờisốngxãhội #Đờisốngdânsinh

VTC14 | Thời tiết 6h 07/02/2018| rét đậm, rét hại vẫn diễn ra và bao trùm trên toàn miền Bắc

VTC14 | Thời tiết 6h 07/02/2018| rét đậm, rét hại vẫn diễn ra và bao trùm trên toàn miền Bắc