VP Bank tự ý niêm phong nhà dân: Trái luật? | VNOTV

VP Bank tự ý niêm phong nhà dân: Trái luật?  | VNOTV
Loading...

VP Bank tự ý niêm phong nhà dân: Trái luật? | VNOTV - Thời lượng: 00:04:07

VNOTV | Việc ngân hàng Việt Nam thịnh vượng VP Bank niêm phong căn hộ được thế chấp để vay vốn khi chưa được chủ hộ đồng ý có trái pháp luật hay không? Cùng nghe ý kiến của các luật sư.

* Nguồn: VTC1

* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa

* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc

* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

VP Bank tự ý niêm phong nhà dân: Trái luật?  | VNOTV

VP Bank tự ý niêm phong nhà dân: Trái luật? | VNOTV