[Vietsub] Hunan TV 2016 New Year Countdown Concert cut (Giả Nãi Lượng-Lý Tiểu Lộ-Điềm Hinh)

[Vietsub] Hunan TV 2016 New Year Countdown Concert cut (Giả Nãi Lượng-Lý Tiểu Lộ-Điềm Hinh)
Loading...

[Vietsub] Hunan TV 2016 New Year Countdown Concert cut (Giả Nãi Lượng-Lý Tiểu Lộ-Điềm Hinh) - Thời lượng: 00:05:19

The copyrighted content belongs to producer

Happy Camp 20151212 cut: https://youtu.be/j8NvOGjr7Ns
Full MV: http://youtu.be/LG9DHeU4Lr8

Translator & Timer: katzy
Typesetter & Encoder: .Me.

[Vietsub] Hunan TV 2016 New Year Countdown Concert cut (Giả Nãi Lượng-Lý Tiểu Lộ-Điềm Hinh)

[Vietsub] Hunan TV 2016 New Year Countdown Concert cut (Giả Nãi Lượng-Lý Tiểu Lộ-Điềm Hinh)