Vietinbank Premium Banking launching event (Hanoi 6.5.2015)

Vietinbank Premium Banking launching event (Hanoi 6.5.2015)
Loading...

Vietinbank Premium Banking launching event (Hanoi 6.5.2015) - Thời lượng: 00:05:28

Màn múa tương tác khện nhất VN :3

Sponsor: Vietinbank
Event agency: Veba
Visual production: Eclips Pictures

Vietinbank Premium Banking launching event (Hanoi 6.5.2015)

Vietinbank Premium Banking launching event (Hanoi 6.5.2015)