VIETCOMBANK :: HDVN - 07. Liên khúc Vietcombank (HD)

VIETCOMBANK :: HDVN - 07. Liên khúc Vietcombank (HD)
Loading...

VIETCOMBANK :: HDVN - 07. Liên khúc Vietcombank (HD) - Thời lượng: 00:06:09

Hội diễn văn nghệ quần chúng ngành Ngân hàng 2013
- Tiết mục #7: Liên khúc Vietcombank
- Sáng tác tự biên: Thanh Bình - Hữu Thạnh
- Trình diễn: Toàn đoàn
- Ngày: 21/03/2013 tại Nhà hát Âu Cơ (Tp.Hà Nội)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.VCBtv.com

VIETCOMBANK :: HDVN - 07. Liên khúc Vietcombank (HD)

VIETCOMBANK :: HDVN - 07. Liên khúc Vietcombank (HD)