Việt Nam Ơi - U23 Việt Nam 2018 - VTV6

Việt Nam Ơi - U23 Việt Nam 2018 - VTV6
Loading...

Việt Nam Ơi - U23 Việt Nam 2018 - VTV6 - Thời lượng: 00:04:12

Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi
Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi
Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi
Bước giữa nắng tràn
Đường phố nơi tôi

Việt Nam Ơi - U23 Việt Nam 2018 - VTV6

Việt Nam Ơi - U23 Việt Nam 2018 - VTV6