Văn Đức, Tuấn Tài tiếp tục nổ súng giúp SLNA nhấn chìm SHB Đà Nẵng | VPF Media

Văn Đức, Tuấn Tài tiếp tục nổ súng giúp SLNA nhấn chìm SHB Đà Nẵng | VPF Media
Loading...

Văn Đức, Tuấn Tài tiếp tục nổ súng giúp SLNA nhấn chìm SHB Đà Nẵng | VPF Media - Thời lượng: 00:01:53

VPF Media | Văn Đức, Tuấn Tài tiếp tục nổ súng giúp SLNA nhấn chìm SHB Đà Nẵng

* Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF
* Website: http://vnleague.com và http://vpfmedia.com
* Kênh Youtube: http://youtube.com/vpfmedia
* Facebook: http://facebook.com/vpfmedia
* Email: [email protected]

Văn Đức, Tuấn Tài tiếp tục nổ súng giúp SLNA nhấn chìm SHB Đà Nẵng | VPF Media

Văn Đức, Tuấn Tài tiếp tục nổ súng giúp SLNA nhấn chìm SHB Đà Nẵng | VPF Media