Truyện tranh 18+ Hiệp sĩ lưu ban bị cấm phát hành tại việt Nam

Truyện tranh 18+ Hiệp sĩ lưu ban bị cấm phát hành tại việt Nam
Loading...

Truyện tranh 18+ Hiệp sĩ lưu ban bị cấm phát hành tại việt Nam - Thời lượng: 00:01:35

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương báo cáo giải trình chi tiết, làm rõ lý do vì sao cuốn sách 18+ “Hiệp sĩ lưu ban” chưa có Quyết định phát hành nhưng nội dung đã được phổ biến và phát tán rộng rãi.
─────────────────────────────────────────
- Trong khu vực: http://Youtube.com
- Website: radioviettube.blogspot.com
- Fanpage Facebook: http://bit.ly/2drPX7L
- Youtube: http://bit.ly/2dtDQUA
- Google+: http://bit.ly/2dEE1O3
- Twitter: http://bit.ly/2dxmu8u

Truyện tranh 18+ Hiệp sĩ lưu ban bị cấm phát hành tại việt Nam

Truyện tranh 18+ Hiệp sĩ lưu ban bị cấm phát hành tại việt Nam