Trực tiếp xét xử Đinh La Thăng ngày 5: Trịnh Xuân Thanh khóc, Đinh La Thăng cười sau khi tòa nghị án

Trực tiếp xét xử Đinh La Thăng ngày 5: Trịnh Xuân Thanh khóc, Đinh La Thăng cười sau khi tòa nghị án
Loading...

Trực tiếp xét xử Đinh La Thăng ngày 5: Trịnh Xuân Thanh khóc, Đinh La Thăng cười sau khi tòa nghị án - Thời lượng: 00:21:44

Đăng Ký theo dõi kênh nhận tin mới tại đây►https://goo.gl/BjeprC
Trực tiếp xét xử Đinh La Thăng ngày 5: Trịnh Xuân Thanh khóc, Đinh La Thăng cười sau khi tòa nghị án

Để tránh SPAM, Không re-up dưới mọi hình thức...

Trực tiếp xét xử Đinh La Thăng ngày 5: Trịnh Xuân Thanh khóc, Đinh La Thăng cười sau khi tòa nghị án

Trực tiếp xét xử Đinh La Thăng ngày 5: Trịnh Xuân Thanh khóc, Đinh La Thăng cười sau khi tòa nghị án