Trực tiếp - Sập cầu Long Kiểng ở Sài Gòn, nhiều người rớt xuống sông

Trực tiếp - Sập cầu Long Kiểng ở Sài Gòn, nhiều người rớt xuống sông
Loading...

Trực tiếp - Sập cầu Long Kiểng ở Sài Gòn, nhiều người rớt xuống sông - Thời lượng: 00:11:56

Chiếc xe ben chở đá đang chạy qua cầu Long Kiển ở huyện Nhà Bè, TP.HCM thì bất ngờ cây cầu này sập khiến chiếc xe rơi xuống sông, nhiều xe máy đi sau cũng rơi xuống theo.

Trực tiếp - Sập cầu Long Kiểng ở Sài Gòn, nhiều người rớt xuống sông

Trực tiếp - Sập cầu Long Kiểng ở Sài Gòn, nhiều người rớt xuống sông