Chính sách dịch vụ

Như đã giới thiệu TimKiem.tv là một công cụ online hỗ trợ bạn download các video từ youtube.

Các video được hiển thị trên TimKiem.tv được nhúng bởi mã nhúng cho phép bởi youtube. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ video nào và chúng tôi cũng không sở hữu bản quyền những video đó.

Nếu bạn tải về với mục đích riêng thì nên tham khảo điều khoản cũng như giấy phép liên quan của video đó trên youtube.

Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc đại diện của chủ sở hữu của 1 hoặc nhiều video hiển thị trên TimKiem.tv mà bạn không mong muốn. Bạn có thể thiết lập chế độ riêng tư của video đó trên youtube, khi đó video của bạn sẽ không còn hiển thị trên website của chúng tôi. Một khi video của bạn gỡ bỏ khỏi youtube thì nó cũng tự động gỡ bỏ khỏi website của chúng tôi.

Nếu còn thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi