Tin bão khẩn cấp | Sáng 19/11, bão số 14 vào đất liền tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận | Thời sự 19h VTV

Tin bão khẩn cấp | Sáng 19/11, bão số 14 vào đất liền tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận | Thời sự 19h VTV
Loading...

Tin bão khẩn cấp | Sáng 19/11, bão số 14 vào đất liền tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận | Thời sự 19h VTV - Thời lượng: 00:12:30

Nguồn: www.vtv.vn
Tin bão khẩn cấp | Sáng ngày 19/11, bão số 14 sẽ vào đất liền các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận | Thời sự 19h VTV
Khoảng sáng đến trưa 19/11, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 sau đó sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Tin bão khẩn cấp | Sáng 19/11, bão số 14 vào đất liền tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận | Thời sự 19h VTV

Tin bão khẩn cấp | Sáng 19/11, bão số 14 vào đất liền tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận | Thời sự 19h VTV