THVL | Ca sĩ giấu mặt 2017- Tập 17: Bán kết 2

THVL | Ca sĩ giấu mặt 2017- Tập 17: Bán kết 2
Loading...

THVL | Ca sĩ giấu mặt 2017- Tập 17: Bán kết 2 - Thời lượng: 01:21:13

Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn
http://www.thvl.vn
Subscribe: https://www.youtube.com/THVLGiaiTri/?sub_confirmation=1
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV
Google Plus: https://www.google.com/+THVLGiaiTri

THVL | Ca sĩ giấu mặt 2017- Tập 17: Bán kết 2

THVL | Ca sĩ giấu mặt 2017- Tập 17: Bán kết 2