[Ted Vietsub] BÊN TRONG BỘ NÃO CỦA MỘT KẺ LƯỜI BIẾNG - Tim Urban

[Ted Vietsub] BÊN TRONG BỘ NÃO CỦA MỘT KẺ LƯỜI BIẾNG - Tim Urban
Loading...

[Ted Vietsub] BÊN TRONG BỘ NÃO CỦA MỘT KẺ LƯỜI BIẾNG - Tim Urban - Thời lượng: 00:14:04

Tim Urban biết rằng trì hoãn không có lợi cho anh ấy, nhưng ảnh không bao giờ bỏ được thói quen đó. Qua bài nói hài hước và sâu sắc này, Tim Urban dẫn chúng ta đi sâu vào sự trì hoãn - khuyến khích chúng ta nghĩ về nó... trước khi chúng ta hết thời gian

[Ted Vietsub] BÊN TRONG BỘ NÃO CỦA MỘT KẺ LƯỜI BIẾNG - Tim Urban

[Ted Vietsub] BÊN TRONG BỘ NÃO CỦA MỘT KẺ LƯỜI BIẾNG - Tim Urban