Tại sao phải bắt Tướng Phan Văn Vĩnh mới bắt được Trung tướng Bùi Văn Thành trong vụ án Vũ Nhôm?

Tại sao phải bắt Tướng Phan Văn Vĩnh mới bắt được Trung tướng Bùi Văn Thành trong vụ án Vũ Nhôm?
Loading...

Tại sao phải bắt Tướng Phan Văn Vĩnh mới bắt được Trung tướng Bùi Văn Thành trong vụ án Vũ Nhôm? - Thời lượng: 00:14:04

Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã khai gì về tướng Bùi Văn Thành chỉ đạo tổ chức cho Vũ Nhôm chạy trốn?

Tại sao phải bắt Tướng Phan Văn Vĩnh mới bắt được Trung tướng Bùi Văn Thành trong vụ án Vũ Nhôm?

Đăng ký để xem nhiều tin mới nhất tại: goo.gl/kjKkZU

Tại sao phải bắt Tướng Phan Văn Vĩnh mới bắt được Trung tướng Bùi Văn Thành trong vụ án Vũ Nhôm?

Tại sao phải bắt Tướng Phan Văn Vĩnh mới bắt được Trung tướng Bùi Văn Thành trong vụ án Vũ Nhôm?