tai nạn giao thông vô cùng khủng khiếp ở Bến Tre , yếu bóng vía xin đừng xem !

tai nạn giao thông vô cùng khủng khiếp ở Bến Tre , yếu bóng vía xin đừng xem !
Loading...

tai nạn giao thông vô cùng khủng khiếp ở Bến Tre , yếu bóng vía xin đừng xem ! - Thời lượng: 00:07:42

Tai nạn xãy ra trên TL 884 đường về Bình Đại giữa 3 xe mô tô làm 2 người tử vong tại chổ và 2 người bị thương nặng !!!

tai nạn giao thông vô cùng khủng khiếp ở Bến Tre , yếu bóng vía xin đừng xem !

tai nạn giao thông vô cùng khủng khiếp ở Bến Tre , yếu bóng vía xin đừng xem !