Techcombank english contest - Video clip

Chến độ xem:

TECHCOMBANK ENGLISH CONTEST: OH YES! WE CAN

530 Views17 Downloads

TEAM 13

1001 đêm English contest - Techcomland (TV1)

376 Views5 Downloads

1001 đêm - 1 phiên bản kịch tiếng anh hoàn toàn mới với sự lồng ghép khéo léo 5 giá trị cốt lõi của Techcombank:…

Ngân hàng Techcombank

26 Views16 Downloads

TECHCOMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI 2016

725 Views7 Downloads

Cheer Leading T116 Techcombank Sep 2016

499 Views4 Downloads

Bài nhảy Cheer đạt giải nhất vì độ đồng đều, đúng chất cheer của T 116 trong giải bóng đá Techcombank miền Nam - Techcom…

HTVH 2015 Techcombank team TV1

1.07K Views3 Downloads

Cô tấm phiên bản Techcombank

Techcombank NBI Team Show

628 Views4 Downloads

Trailer Techcombank Dream

627 Views2 Downloads

Techcombank drama - final round team 11 - Sep 26 2015

449 Views15 Downloads

Dù không được nhất ở số điểm, nhưng chắc chắn được nhất ở tất cả những điều còn lại

TECHCOMBANK BIRTHDAY PARTY 2016 - TEAM 10 TALENT

412 Views4 Downloads

[Shortfilm] Techcombank 2014

492 Views18 Downloads

1 project nho nhỏ từ rất lâu Up lên để kiểm điểm bản thân vì có những ý tưởng chả thể hiện được hết

Techcombank - The Honors Techcomer

468 Views12 Downloads

The Honors Techcomers - Gold Book Kích thước 48x60 cm, Cân nặng 80kg, 2455.567875 Gram vàng, 827.1075 Gram bạc, và 10 viên Ruby kích thước…

Lời cảm ơn (Techcombank Team 14)

278 Views8 Downloads

Sinh nhật Techcombank 23 năm

Team Building Techcombank R5 - Đưa nhau lên đỉnh

1.12K Views18 Downloads

Team Building Techcombank R5 - Đưa nhau lên đỉnh Đủ áp lực rồi! Chúng mình bỏ hết đi Đừng bận tâm nữa những deadline, họp…

Nghệ thuật đàm phán - Ngân hàng Techcombank & Công ty bảo hiểm Bảo Việt

106 Views12 Downloads

Do sinh viên Đại học Duy Tân thực hiện.

Techcombank Birthday 2015 - Vùng 11

1.18K Views14 Downloads

TCB 2015

Quay phim ngắn, phim tư liệu: TEAM 12 TECHCOMBANK TEAM 12

196 Views15 Downloads

Quay phim ngắn, phim tư liệu: TEAM 12 TECHCOMBANK TEAM 12 "Clip sản xuất bởi Công Ty TNHH Truyền Thông Sự Kiện Sài Gòn Việt"…

Techcombank english contest Liên quan:

.