Sỹ Minh lập siêu phẩm vào lưới SLNA, Nam Định giành chiến thắng đầu tiên ở V.League 2018 | VPF Media

Sỹ Minh lập siêu phẩm vào lưới SLNA, Nam Định giành chiến thắng đầu tiên ở V.League 2018 | VPF Media
Loading...

Sỹ Minh lập siêu phẩm vào lưới SLNA, Nam Định giành chiến thắng đầu tiên ở V.League 2018 | VPF Media - Thời lượng: 00:05:08

VPF Media | Sỹ Minh lập siêu phẩm vào lưới SLNA, Nam Định giành chiến thắng đầu tiên ở V.League 2018


* Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF
* Website: http://vnleague.com và http://vpfmedia.com
* Kênh Youtube: http://youtube.com/vpfmedia
* Facebook: http://facebook.com/vpfmedia
* Email: [email protected]

Sỹ Minh lập siêu phẩm vào lưới SLNA, Nam Định giành chiến thắng đầu tiên ở V.League 2018 | VPF Media

Sỹ Minh lập siêu phẩm vào lưới SLNA, Nam Định giành chiến thắng đầu tiên ở V.League 2018 | VPF Media