[SỐ ĐẶC BIỆT] - Kinh tởm với văn hóa và những câu hỏi ngày tết của người Việt..

[SỐ ĐẶC BIỆT] - Kinh tởm với văn hóa và những câu hỏi ngày tết của người Việt..
Loading...

[SỐ ĐẶC BIỆT] - Kinh tởm với văn hóa và những câu hỏi ngày tết của người Việt.. - Thời lượng: 00:35:10

Tham gia chém gió cùng cộng đồng Trắng New 999 tại Group: https://www.facebook.com/groups/trang999

MC Tuấn Tiền Tỉ: https://www.facebook.com/phianhtuan2911
Nhà Văn Hải Dớ: https://www.facebook.com/Hoang.Hai.Nguyen.1976


►TRẮNG TV - Kênh Youtube cảm xúc thật!
►Subscribe: http://bit.ly/TrangDenTV
►Trắng Fanpage: http://www.facebook.com/trangdentv

Liên hệ tài trợ, hợp tác:
+ Điện thoại: 0948.380.385

[SỐ ĐẶC BIỆT] - Kinh tởm với văn hóa và những câu hỏi ngày tết của người Việt..

[SỐ ĐẶC BIỆT] - Kinh tởm với văn hóa và những câu hỏi ngày tết của người Việt..