SLNA vs Thể Công - 1998

SLNA vs Thể Công - 1998
Loading...

SLNA vs Thể Công - 1998 - Thời lượng: 00:04:04

BLV Quang Huy | SLNA vs Thể Công tại sân Vinh vào năm 1998.

* Kênh Youtube chính thức: http://youtube.com/blvquanghuy
* Fanpage chính thức: http://facebook.com/blvquanghuy
* Email: [email protected]

Nội dung này được cho phép phát sóng trên Kênh BLV Quang Huy.

SLNA vs Thể Công - 1998

SLNA vs Thể Công - 1998