Seungri bị thương

Seungri bị thương
Loading...

Seungri bị thương - Thời lượng: 00:02:03

huhu... mankae của chúng ta đã bị thuơng khi quay trong chuơng trình"Enjoy Today"... tuy lâu r2ui nhưng xem lại vẫn xao xuyến lòng

Seungri bị thương

Seungri bị thương