Rocker Nguyễn bị ném đá vì phỏng vấn Jessica vô duyên và nhắc đến nhóm SNSD

Rocker Nguyễn bị ném đá vì phỏng vấn Jessica vô duyên và nhắc đến nhóm SNSD
Loading...

Rocker Nguyễn bị ném đá vì phỏng vấn Jessica vô duyên và nhắc đến nhóm SNSD - Thời lượng: 00:01:03

Fanpage: https://www.facebook.com/honghotshowbiz/

Rocker Nguyễn bị ném đá vì phỏng vấn Jessica vô duyên và nhắc đến nhóm SNSD

Rocker Nguyễn bị ném đá vì phỏng vấn Jessica vô duyên và nhắc đến nhóm SNSD