NTN - Phá Hủy Mọi Thứ Với Chiếc Búa Thor Khổng Lồ ( Destroys Thor's Hammer )

NTN - Phá Hủy Mọi Thứ Với Chiếc Búa Thor Khổng Lồ ( Destroys Thor's Hammer )
Loading...

NTN - Phá Hủy Mọi Thứ Với Chiếc Búa Thor Khổng Lồ ( Destroys Thor's Hammer ) - Thời lượng: 00:10:04

Music:
0:00 - Epic Score - Ride To Glory
4:15 - Epic Hybrid | Ivan Torrent - The Bounds of the Universe
9:35 - Hellborne & Sanctum - Shades of the Abyss
► FB Cá Nhân
N.T.N: https://www.fb.com/NTNNguyenThanhNam
Mail: [email protected]

Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Hãy chia sẻ video để ủng hộ NTN Vlogs nhé !
Tôi yêu các bạn :)

NTN - Phá Hủy Mọi Thứ Với Chiếc Búa Thor Khổng Lồ ( Destroys Thor's Hammer )

NTN - Phá Hủy Mọi Thứ Với Chiếc Búa Thor Khổng Lồ ( Destroys Thor's Hammer )