Nổ kho vũ khí là như này nề mấy thým :3

Nổ kho vũ khí là như này nề mấy thým :3
Loading...

Nổ kho vũ khí là như này nề mấy thým :3 - Thời lượng: 00:01:01

Cảnh kho vũ khí bị phát nổ được quay từ flycam
Đây là kho vũ khí lớn nhất của quân đội Ukraine. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, có khoảng 140.000 tấn đạn dược đang được cất giữ tại căn cứ này

Nổ kho vũ khí là như này nề mấy thým :3

Nổ kho vũ khí là như này nề mấy thým :3