Nổ kho đạn 273 Hà lồng Mang Yang Gia Lai, không có chết người [Cập nhật 22h 10/01/2018]

Nổ kho đạn 273 Hà lồng Mang Yang Gia Lai, không có chết người [Cập nhật 22h 10/01/2018]
Loading...

Nổ kho đạn 273 Hà lồng Mang Yang Gia Lai, không có chết người [Cập nhật 22h 10/01/2018] - Thời lượng: 00:05:46

Thông tin ban đầu lính ở kho đạn, người dân xung quanh bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ làm rung chuyển nhà cửa.

Nổ kho đạn 273 Hà lồng Mang Yang Gia Lai, không có chết người [Cập nhật 22h 10/01/2018]

Nổ kho đạn 273 Hà lồng Mang Yang Gia Lai, không có chết người [Cập nhật 22h 10/01/2018]