Nhiều người đau xót khi thấy cảnh Đinh La Thăng bị còng tay dẫn giải đi @ NTN NEWS

Nhiều người đau xót khi thấy cảnh Đinh La Thăng bị còng tay dẫn giải đi @ NTN NEWS
Loading...

Nhiều người đau xót khi thấy cảnh Đinh La Thăng bị còng tay dẫn giải đi @ NTN NEWS - Thời lượng: 00:27:41

Nhiều người đau xót khi thấy cảnh Đinh La Thăng bị còng tay dẫn giải đi @ NTN NEWS

Nhiều người đau xót khi thấy cảnh Đinh La Thăng bị còng tay dẫn giải đi @ NTN NEWS