"Người Ngọc" Lý Nhã Kỳ bị bắt vì dính vụ rửa tiền và có con riêng với Lê Trương Hải Hiếu

Loading...

"Người Ngọc" Lý Nhã Kỳ bị bắt vì dính vụ rửa tiền và có con riêng với Lê Trương Hải Hiếu - Thời lượng: 00:25:37

"Người Ngọc" Lý Nhã Kỳ bị bắt vì dính vụ rửa tiền và có con riêng với Lê Trương Hải Hiếu con trai Lê Thanh Hải.

Like & Subscribe & Share: https://goo.gl/l3zj7p

"Người Ngọc" Lý Nhã Kỳ bị bắt vì dính vụ rửa tiền và có con riêng với Lê Trương Hải Hiếu