Ngọn đuốc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 đến Hàn Quốc

Ngọn đuốc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 đến Hàn Quốc
Loading...

Ngọn đuốc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 đến Hàn Quốc - Thời lượng: 00:01:27

Ngày 10/11, máy bay mang chở ngọn đuốc Olympic linh thiếng từ Athens, Hy Lạp đã đến sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc, đánh dấu chính thức đếm ngược 100 ngày đến Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang.
Theo kế hoạch, Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 25/2/2018 tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.
https://www.youtube.com/watch?v=_syOdqiHKJo

Ngọn đuốc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 đến Hàn Quốc

Ngọn đuốc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 đến Hàn Quốc