Ngân hàng Vietcombank quỵt tiền của khách hàng

Ngân hàng Vietcombank quỵt tiền của khách hàng
Loading...

Ngân hàng Vietcombank quỵt tiền của khách hàng - Thời lượng: 00:07:00

Ngân hàng Vietcombank quỵt tiền của khách hàng
Khách hàng đều chung một bức xúc. Tiền của tôi bao giờ mới lấy lại được ngân hàng là nơi cực kỳ an toàn để gửi tiền. .. thì giờ Ngân hàng lại là nơi. Mất an toàn....

Ngân hàng Vietcombank quỵt tiền của khách hàng

Ngân hàng Vietcombank quỵt tiền của khách hàng