MV HÀNH KHÚC VIETCOMBANK 2016

MV HÀNH KHÚC VIETCOMBANK 2016
Loading...

MV HÀNH KHÚC VIETCOMBANK 2016 - Thời lượng: 00:02:20

Nhạc: Hành khúc Vietcombank (sáng tác: Thanh Bình, trình bày: Đội văn nghệ Vietcombank)
Hình ảnh: Nguyễn Thế Dương
Trợ lý: Hưng HT, Long Nguyen, Steve Lam, Quang Hieu
Diễn viên: Người Vietcombank
Hoàn thành: 31/12/2015.

MV HÀNH KHÚC VIETCOMBANK 2016

MV HÀNH KHÚC VIETCOMBANK 2016