Live | Ca sĩ giấu mặt 2017 - Tập 8: Ca sĩ Minh Hằng

Live | Ca sĩ giấu mặt 2017 - Tập 8: Ca sĩ Minh Hằng
Loading...

Live | Ca sĩ giấu mặt 2017 - Tập 8: Ca sĩ Minh Hằng - Thời lượng: 01:30:28

Trực tiếp 21h Thứ Bảy - Ngày 15/07/2017 trên THVL1
Bản chính thức https://www.youtube.com/watch?v=KGAl62jWemk

Live | Ca sĩ giấu mặt 2017 - Tập 8: Ca sĩ Minh Hằng

Live | Ca sĩ giấu mặt 2017 - Tập 8: Ca sĩ Minh Hằng