Khóa hàng loạt thẻ rút tiền tự động ATM Vietcombank | VTC

Khóa hàng loạt thẻ rút tiền tự động ATM Vietcombank | VTC
Loading...

Khóa hàng loạt thẻ rút tiền tự động ATM Vietcombank | VTC - Thời lượng: 00:01:36

VTC | Phát hiện nhiều ATM bị tin tặc gắn thiết bị ăn cắp thông tin thẻ nên Vietcombank đã chủ động yêu cầu khách hàng đổi lại mã PIN và khóa thẻ để đảm bảo an toàn.

Khóa hàng loạt thẻ rút tiền tự động ATM Vietcombank | VTC

Khóa hàng loạt thẻ rút tiền tự động ATM Vietcombank | VTC