Hướng dẫn chuyển khoản online ngân hàng TMCP công thương (vietinbank).

Hướng dẫn chuyển khoản online ngân hàng TMCP công thương (vietinbank).
Loading...

Hướng dẫn chuyển khoản online ngân hàng TMCP công thương (vietinbank). - Thời lượng: 00:02:01

https://ebanking.vietinbank.vn/ipay/login.do
Chuyển khoản trong hệ thống VietinBank
Chuyển khoản ngoài hệ thống VietinBank:
Chuyển khoản ngoài hệ thống VietinBank theo mã số thẻ. Danh sách các ngân hàng chấp nhận chuyển khoản nhanh qua mã số thẻ
Chuyển khoản ngoài hệ thống VietinBank theo số tài khoản.
https://www.facebook.com/lamthemtainhadanhchosinhvien?ref=bookmarks
https://twitter.com/thdung_84
https://plus.google.com/u/1/+DungNguyenpro/postshttps://www.youtube.com/edit?video_id=Gad1jc6ck2g&video_referrer=watch

Hướng dẫn chuyển khoản online ngân hàng TMCP công thương (vietinbank).

Hướng dẫn chuyển khoản online ngân hàng TMCP công thương (vietinbank).