Hoa Vinh -Khách mời lên sóng trực tiếp VTC1 22 + 10/03/2018

Hoa Vinh -Khách mời lên sóng trực tiếp VTC1 22 + 10/03/2018
Loading...

Hoa Vinh -Khách mời lên sóng trực tiếp VTC1 22 + 10/03/2018 - Thời lượng: 00:14:01

[TRỰC TIẾP] Bản tin 22 + II ngày 10/03/2018 với khách mời đang là hiện tượng trên mạng xã hội - Hoa Vinh!
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100010500004767

Hoa Vinh -Khách mời lên sóng trực tiếp VTC1 22 + 10/03/2018

Hoa Vinh -Khách mời lên sóng trực tiếp VTC1 22 + 10/03/2018