HOA DU KÝ TẬP 13: TAM TẠNG THÁO VÒNG KIM CÔ ĐỂ SON OH GONG LẤY THẦN NỮ

HOA DU KÝ TẬP 13: TAM TẠNG THÁO VÒNG KIM CÔ ĐỂ SON OH GONG LẤY THẦN NỮ
Loading...

HOA DU KÝ TẬP 13: TAM TẠNG THÁO VÒNG KIM CÔ ĐỂ SON OH GONG LẤY THẦN NỮ - Thời lượng: 00:00:54

HOA DU KÝ TẬP 13: TAM TẠNG THÁO VÒNG KIM CÔ ĐỂ SON OH GONG LẤY THẦN NỮ
Hoa Du Ký, A Korean Odyssey 2017
Phim Hoa Du Ký Son Oh Gong (Tôn Ngộ Không - do Lee Seung Gi đóng) và Ngưu Ma Vương (Cha Seung Won nhận) mẫu thuẫn với nhau trong môi trường, và họ tìm kiếm một nguồn sáng thực sự ở thế giới tăm tối mà khắp nơi đều là cái ác.

HOA DU KÝ TẬP 13: TAM TẠNG THÁO VÒNG KIM CÔ ĐỂ SON OH GONG LẤY THẦN NỮ

HOA DU KÝ TẬP 13: TAM TẠNG THÁO VÒNG KIM CÔ ĐỂ SON OH GONG LẤY THẦN NỮ