HIGHLIGHTS: Techcombank vs Vietcombank ( CK - Giải bóng đá Sacombank mở rộng 2016)

HIGHLIGHTS: Techcombank vs Vietcombank ( CK - Giải bóng đá Sacombank mở rộng 2016)
Loading...

HIGHLIGHTS: Techcombank vs Vietcombank ( CK - Giải bóng đá Sacombank mở rộng 2016) - Thời lượng: 00:03:28

Vietnam Futsal |

───────────────────
★ Website: http://vietnamfutsal.com/
★ Hotline: (+84) (0) 909.04.8515
★ Email: [email protected]
★ Skype: vietnamfutsal.com
★ Fanpage: https://www.facebook.com/vinafutsal/

HIGHLIGHTS: Techcombank vs Vietcombank ( CK - Giải bóng đá Sacombank mở rộng 2016)

HIGHLIGHTS: Techcombank vs Vietcombank ( CK - Giải bóng đá Sacombank mở rộng 2016)