Helen Thanh Dao 海倫清桃- dai su LHP New Taipei city 2012 .

Helen Thanh Dao 海倫清桃- dai su LHP New Taipei city 2012 .
Loading...

Helen Thanh Dao 海倫清桃- dai su LHP New Taipei city 2012 . - Thời lượng: 00:18:17

Vào tháng 3-2012 , diễn viên Helen Thanh Đào được chính phủ thành phố Tân Đài Bắc mời làm đại sứ LHP New Taipei city 2012 , đồng thời bộ phim điện ảnh "野蓮香 My little honey Moon " do cô diễn vai chính cũng được chọn làm phim khai mạc lễ hội LHP lần này .

Helen Thanh Dao 海倫清桃- dai su LHP New Taipei city 2012 .

Helen Thanh Dao 海倫清桃- dai su LHP New Taipei city 2012 .