Harlem Shake: Vinh Hải - Quang Đăng - John Huy Trần

Harlem Shake: Vinh Hải - Quang Đăng - John Huy Trần
Loading...

Harlem Shake: Vinh Hải - Quang Đăng - John Huy Trần - Thời lượng: 00:01:27

Clip nhảy Harlem shake của Lâm Vinh Hải - Quang Đăng - John Huy Trần và nhóm nhảy Dancenter
Clip nhay Harlem shake cua :Lam Vinh Hai - Quang Dang - John Huy Tran va nhom nhay Dancenter
---
www.canon.com.vn/powershotn
www.facebook.com/canonpowershotvietnam
---
Like & subscribe để theo dõi những cập nhật mới nhất từ Canon Viet Nam

Harlem Shake: Vinh Hải - Quang Đăng - John Huy Trần

Harlem Shake: Vinh Hải - Quang Đăng - John Huy Trần