Dự báo thời tiết VTV ngày 12/2/2018 - Bão xuất hiện gần Biển Đông

Dự báo thời tiết VTV ngày 12/2/2018 - Bão xuất hiện gần Biển Đông
Loading...

Dự báo thời tiết VTV ngày 12/2/2018 - Bão xuất hiện gần Biển Đông - Thời lượng: 00:17:39

Dự báo thời tiết VTV ngày 12/2/2018
Bão xuất hiện gần Biển Đông. Liệu có ảnh hưởng đến thời tiết đất liền vào dịp Tết hay không?

Dự báo thời tiết VTV ngày 12/2/2018 - Bão xuất hiện gần Biển Đông

Dự báo thời tiết VTV ngày 12/2/2018 - Bão xuất hiện gần Biển Đông