Dự báo cơn bão số 17 sẽ đổ bộ vào khu vực duyên hải miền Trung, đặc biệt Khánh Hòa ngày 3/1/2018

Dự báo cơn bão số 17 sẽ đổ bộ vào khu vực duyên hải miền Trung, đặc biệt Khánh Hòa ngày 3/1/2018
Loading...

Dự báo cơn bão số 17 sẽ đổ bộ vào khu vực duyên hải miền Trung, đặc biệt Khánh Hòa ngày 3/1/2018 - Thời lượng: 00:03:20

Dear All,
Nguồn tin từ Windy.com.
Vui lòng truy cập trang trên để theo dõi tình hình thời tiết sắp tới.
Mong con dân Việt Nam chúng ta không gặp bão và bình an vô sự.
Trân trọng.


SCTV - Tiên Kiếm Kỳ Duyên: https://goo.gl/cWqQbW hoặc https://goo.gl/V5UG3t
FFVN - Nữ Thám Tử: https://goo.gl/vkavjN
FFVN - Mẹ Chồng Nàng Dâu: https://goo.gl/3zcX9f
Bay Cùng Em: https://goo.gl/D9ThBS
Sơn Hải Kinh: https://goo.gl/oyRCVs
Nghịch Cảnh: https://goo.gl/r2ZgdN
Long Hổ Phá Thiên Môn: https://goo.gl/SU2c9C

Dự báo cơn bão số 17 sẽ đổ bộ vào khu vực duyên hải miền Trung, đặc biệt Khánh Hòa ngày 3/1/2018

Dự báo cơn bão số 17 sẽ đổ bộ vào khu vực duyên hải miền Trung, đặc biệt Khánh Hòa ngày 3/1/2018